از قالب جدید سایت راضی هستید؟
(33.96%) 89
بله
(41.60%) 109
خیر
(5.725%) 15
قالب قبلی بهتر بود
(10.68%) 28
این قالب دیر باز می شود
(8.015%) 21
سرعت باز شدن سایت عالی شد

تعداد شرکت کنندگان : 262